.

Příbalový leták RETROVIR – POR SOL 500ML 50MG/5ML

Při užití léčivého přípravku RETROVIR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RETROVIR naleznete

  • Co je přípravek RETROVIR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RETROVIR užívat
  • Jak se přípravek RETROVIR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RETROVIR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RETROVIR