.

Příbalový leták REVALID – POR CPS DUR 30

Při užití léčivého přípravku REVALID si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REVALID naleznete

  • Co je přípravek REVALID a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REVALID užívat
  • Jak se přípravek REVALID užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REVALID uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REVALID