.

Příbalový leták REVASC – INJ PSO LQF 2X15MG

Při užití léčivého přípravku REVASC si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REVASC naleznete

  • Co je přípravek REVASC a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REVASC užívat
  • Jak se přípravek REVASC užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REVASC uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REVASC