.

Příbalový leták REVESTIVE 5 MG – INJ PSO LQF 28X5MG+28 ISP

Při užití léčivého přípravku REVESTIVE 5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REVESTIVE 5 MG naleznete

  • Co je přípravek REVESTIVE 5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REVESTIVE 5 MG užívat
  • Jak se přípravek REVESTIVE 5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REVESTIVE 5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REVESTIVE 5 MG