.

Příbalový leták REVLIMID 7.5 MG – POR CPS DUR 21X7.5MG

Při užití léčivého přípravku REVLIMID 7.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REVLIMID 7.5 MG naleznete

  • Co je přípravek REVLIMID 7.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REVLIMID 7.5 MG užívat
  • Jak se přípravek REVLIMID 7.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REVLIMID 7.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REVLIMID 7.5 MG