.

Příbalový leták REXTOL 5 MCG/ML – INJ SOL 1X1ML/5RG

Při užití léčivého přípravku REXTOL 5 MCG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REXTOL 5 MCG/ML naleznete

  • Co je přípravek REXTOL 5 MCG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REXTOL 5 MCG/ML užívat
  • Jak se přípravek REXTOL 5 MCG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REXTOL 5 MCG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REXTOL 5 MCG/ML