.

Příbalový leták REYATAZ 300 MG – POR CPS DUR 30X300MG

Při užití léčivého přípravku REYATAZ 300 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku REYATAZ 300 MG naleznete

  • Co je přípravek REYATAZ 300 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REYATAZ 300 MG užívat
  • Jak se přípravek REYATAZ 300 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek REYATAZ 300 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – REYATAZ 300 MG