.

Příbalový leták RHEFLUIN – POR TBL NOB 30

Při užití léčivého přípravku RHEFLUIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RHEFLUIN naleznete

  • Co je přípravek RHEFLUIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHEFLUIN užívat
  • Jak se přípravek RHEFLUIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RHEFLUIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RHEFLUIN