.

Příbalový leták RHESONATIV 625 IU/ML – INJ SOL 10X2ML

Při užití léčivého přípravku RHESONATIV 625 IU/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RHESONATIV 625 IU/ML naleznete

  • Co je přípravek RHESONATIV 625 IU/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHESONATIV 625 IU/ML užívat
  • Jak se přípravek RHESONATIV 625 IU/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RHESONATIV 625 IU/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RHESONATIV 625 IU/ML