.

Příbalový leták RHINALLERGY – ORM TBL SLG 60

Při užití léčivého přípravku RHINALLERGY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RHINALLERGY naleznete

  • Co je přípravek RHINALLERGY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHINALLERGY užívat
  • Jak se přípravek RHINALLERGY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RHINALLERGY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RHINALLERGY