.

Příbalový leták RHINO-STAS GALMED Dďż˝VKOVACďż˝ NOSNďż˝ SPREJ – NAS SPR SOL 1X10ML+Dďż˝

Při užití léčivého přípravku RHINO-STAS GALMED Dďż˝VKOVACďż˝ NOSNďż˝ SPREJ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RHINO-STAS GALMED Dďż˝VKOVACďż˝ NOSNďż˝ SPREJ naleznete

  • Co je přípravek RHINO-STAS GALMED Dďż˝VKOVACďż˝ NOSNďż˝ SPREJ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHINO-STAS GALMED Dďż˝VKOVACďż˝ NOSNďż˝ SPREJ užívat
  • Jak se přípravek RHINO-STAS GALMED Dďż˝VKOVACďż˝ NOSNďż˝ SPREJ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RHINO-STAS GALMED Dďż˝VKOVACďż˝ NOSNďż˝ SPREJ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RHINO-STAS GALMED Dďż˝VKOVACďż˝ NOSNďż˝ SPREJ