.

Příbalový leták RHINOCORT AQUA 64 MCG – NAS SPR SUS 120X64RG

Při užití léčivého přípravku RHINOCORT AQUA 64 MCG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RHINOCORT AQUA 64 MCG naleznete

  • Co je přípravek RHINOCORT AQUA 64 MCG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHINOCORT AQUA 64 MCG užívat
  • Jak se přípravek RHINOCORT AQUA 64 MCG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RHINOCORT AQUA 64 MCG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RHINOCORT AQUA 64 MCG