.

Příbalový leták RHODODENDRON CHRYSANTHUM – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku RHODODENDRON CHRYSANTHUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RHODODENDRON CHRYSANTHUM naleznete

  • Co je přípravek RHODODENDRON CHRYSANTHUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHODODENDRON CHRYSANTHUM užívat
  • Jak se přípravek RHODODENDRON CHRYSANTHUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RHODODENDRON CHRYSANTHUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RHODODENDRON CHRYSANTHUM