.

Příbalový leták RHONYA 3 MG/30 MCG – POR TBL FLM 3X21

Při užití léčivého přípravku RHONYA 3 MG/30 MCG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RHONYA 3 MG/30 MCG naleznete

  • Co je přípravek RHONYA 3 MG/30 MCG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHONYA 3 MG/30 MCG užívat
  • Jak se přípravek RHONYA 3 MG/30 MCG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RHONYA 3 MG/30 MCG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RHONYA 3 MG/30 MCG