.

Příbalový leták RHOPHYLAC 300 MIKROGRAMďż˝/2 ML – INJ SOL ISP 1X2ML/300MCG

Při užití léčivého přípravku RHOPHYLAC 300 MIKROGRAMďż˝/2 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RHOPHYLAC 300 MIKROGRAMďż˝/2 ML naleznete

  • Co je přípravek RHOPHYLAC 300 MIKROGRAMďż˝/2 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHOPHYLAC 300 MIKROGRAMďż˝/2 ML užívat
  • Jak se přípravek RHOPHYLAC 300 MIKROGRAMďż˝/2 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RHOPHYLAC 300 MIKROGRAMďż˝/2 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RHOPHYLAC 300 MIKROGRAMďż˝/2 ML