.

Příbalový leták RHUS TOXICODENDRON – POR GRA 4GM 2CH

Při užití léčivého přípravku RHUS TOXICODENDRON si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RHUS TOXICODENDRON naleznete

  • Co je přípravek RHUS TOXICODENDRON a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHUS TOXICODENDRON užívat
  • Jak se přípravek RHUS TOXICODENDRON užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RHUS TOXICODENDRON uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RHUS TOXICODENDRON