.

Příbalový leták RIBAVIRIN BIOPARTNERS 200 MG – POR TBL FLM 112X200MG

Při užití léčivého přípravku RIBAVIRIN BIOPARTNERS 200 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIBAVIRIN BIOPARTNERS 200 MG naleznete

  • Co je přípravek RIBAVIRIN BIOPARTNERS 200 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIBAVIRIN BIOPARTNERS 200 MG užívat
  • Jak se přípravek RIBAVIRIN BIOPARTNERS 200 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIBAVIRIN BIOPARTNERS 200 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIBAVIRIN BIOPARTNERS 200 MG