.

Příbalový leták RIBAVIRIN MYLAN 200 MG – POR CPS DUR 168X200MG

Při užití léčivého přípravku RIBAVIRIN MYLAN 200 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIBAVIRIN MYLAN 200 MG naleznete

  • Co je přípravek RIBAVIRIN MYLAN 200 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIBAVIRIN MYLAN 200 MG užívat
  • Jak se přípravek RIBAVIRIN MYLAN 200 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIBAVIRIN MYLAN 200 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIBAVIRIN MYLAN 200 MG