.

Příbalový leták RIBAVIRIN TEVA PHARMA BV 400 MG – POR TBL FLM 168X400MG

Při užití léčivého přípravku RIBAVIRIN TEVA PHARMA BV 400 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIBAVIRIN TEVA PHARMA BV 400 MG naleznete

  • Co je přípravek RIBAVIRIN TEVA PHARMA BV 400 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIBAVIRIN TEVA PHARMA BV 400 MG užívat
  • Jak se přípravek RIBAVIRIN TEVA PHARMA BV 400 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIBAVIRIN TEVA PHARMA BV 400 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIBAVIRIN TEVA PHARMA BV 400 MG