.

Příbalový leták RIBOMUNYL – POR TBL NOB 4

Při užití léčivého přípravku RIBOMUNYL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIBOMUNYL naleznete

  • Co je přípravek RIBOMUNYL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIBOMUNYL užívat
  • Jak se přípravek RIBOMUNYL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIBOMUNYL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIBOMUNYL