.

Příbalový leták RICINUS COMMUNIS – POR GRA 4GM 2CH

Při užití léčivého přípravku RICINUS COMMUNIS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RICINUS COMMUNIS naleznete

  • Co je přípravek RICINUS COMMUNIS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RICINUS COMMUNIS užívat
  • Jak se přípravek RICINUS COMMUNIS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RICINUS COMMUNIS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RICINUS COMMUNIS