.

Příbalový leták RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY – POR TBL NOB 100X1MG

Při užití léčivého přípravku RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY