.

Příbalový leták RILUTEK – POR TBL FLM 56X50MG

Při užití léčivého přípravku RILUTEK si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RILUTEK naleznete

  • Co je přípravek RILUTEK a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RILUTEK užívat
  • Jak se přípravek RILUTEK užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RILUTEK uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RILUTEK