.

Příbalový leták RILUZOLE ZENTIVA 50 MG – POR TBL FLM 56X50MG

Při užití léčivého přípravku RILUZOLE ZENTIVA 50 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RILUZOLE ZENTIVA 50 MG naleznete

  • Co je přípravek RILUZOLE ZENTIVA 50 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RILUZOLE ZENTIVA 50 MG užívat
  • Jak se přípravek RILUZOLE ZENTIVA 50 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RILUZOLE ZENTIVA 50 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RILUZOLE ZENTIVA 50 MG