.

Příbalový leták RINGERFUNDIN B.BRAUN – INF SOL 10X250ML SK

Při užití léčivého přípravku RINGERFUNDIN B.BRAUN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RINGERFUNDIN B.BRAUN naleznete

  • Co je přípravek RINGERFUNDIN B.BRAUN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RINGERFUNDIN B.BRAUN užívat
  • Jak se přípravek RINGERFUNDIN B.BRAUN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RINGERFUNDIN B.BRAUN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RINGERFUNDIN B.BRAUN