.

Příbalový leták RINGERUV ROZTOK BRAUN – INF SOL 10X500ML(SKLO)

Při užití léčivého přípravku RINGERUV ROZTOK BRAUN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RINGERUV ROZTOK BRAUN naleznete

  • Co je přípravek RINGERUV ROZTOK BRAUN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RINGERUV ROZTOK BRAUN užívat
  • Jak se přípravek RINGERUV ROZTOK BRAUN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RINGERUV ROZTOK BRAUN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RINGERUV ROZTOK BRAUN