.

Příbalový leták RISELLE 25 MG IMPLANTďż˝T – SDR IMP 1X25MG

Při užití léčivého přípravku RISELLE 25 MG IMPLANTďż˝T si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISELLE 25 MG IMPLANTďż˝T naleznete

  • Co je přípravek RISELLE 25 MG IMPLANTďż˝T a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISELLE 25 MG IMPLANTďż˝T užívat
  • Jak se přípravek RISELLE 25 MG IMPLANTďż˝T užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISELLE 25 MG IMPLANTďż˝T uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISELLE 25 MG IMPLANTďż˝T