.

Příbalový leták RISEPRO 4 MG – POR TBL FLM 60X4MG

Při užití léčivého přípravku RISEPRO 4 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISEPRO 4 MG naleznete

  • Co je přípravek RISEPRO 4 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISEPRO 4 MG užívat
  • Jak se přípravek RISEPRO 4 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISEPRO 4 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISEPRO 4 MG