.

Příbalový leták RISMYL 35 MG – POR TBL FLM 1X35MG

Při užití léčivého přípravku RISMYL 35 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISMYL 35 MG naleznete

  • Co je přípravek RISMYL 35 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISMYL 35 MG užívat
  • Jak se přípravek RISMYL 35 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISMYL 35 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISMYL 35 MG