.

Příbalový leták RISPEN 1 – POR TBL FLM 30X1MG

Při užití léčivého přípravku RISPEN 1 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISPEN 1 naleznete

  • Co je přípravek RISPEN 1 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPEN 1 užívat
  • Jak se přípravek RISPEN 1 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISPEN 1 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISPEN 1