.

Příbalový leták RISPEN 2 – POR TBL FLM 30X2MG

Při užití léčivého přípravku RISPEN 2 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISPEN 2 naleznete

  • Co je přípravek RISPEN 2 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPEN 2 užívat
  • Jak se přípravek RISPEN 2 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISPEN 2 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISPEN 2