.

Příbalový leták RISPEN 3 – POR TBL FLM 30X3MG

Při užití léčivého přípravku RISPEN 3 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISPEN 3 naleznete

  • Co je přípravek RISPEN 3 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPEN 3 užívat
  • Jak se přípravek RISPEN 3 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISPEN 3 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISPEN 3