.

Příbalový leták RISPEN 4 – POR TBL FLM 20X4MG

Při užití léčivého přípravku RISPEN 4 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISPEN 4 naleznete

  • Co je přípravek RISPEN 4 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPEN 4 užívat
  • Jak se přípravek RISPEN 4 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISPEN 4 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISPEN 4