.

Příbalový leták RISPERA 1 MG – POR TBL FLM 20X1MG

Při užití léčivého přípravku RISPERA 1 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISPERA 1 MG naleznete

  • Co je přípravek RISPERA 1 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPERA 1 MG užívat
  • Jak se přípravek RISPERA 1 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISPERA 1 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISPERA 1 MG