.

Příbalový leták RISPERA 2 MG – POR TBL FLM 10X2MG

Při užití léčivého přípravku RISPERA 2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISPERA 2 MG naleznete

  • Co je přípravek RISPERA 2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPERA 2 MG užívat
  • Jak se přípravek RISPERA 2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISPERA 2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISPERA 2 MG