.

Příbalový leták RISPERDAL 3 MG – POR TBL FLM 100X3MG

Při užití léčivého přípravku RISPERDAL 3 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISPERDAL 3 MG naleznete

  • Co je přípravek RISPERDAL 3 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPERDAL 3 MG užívat
  • Jak se přípravek RISPERDAL 3 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISPERDAL 3 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISPERDAL 3 MG