.

Příbalový leták RISPERDAL CONSTA 25 MG – INJ PSU LQF 25MG ALARIS

Při užití léčivého přípravku RISPERDAL CONSTA 25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISPERDAL CONSTA 25 MG naleznete

  • Co je přípravek RISPERDAL CONSTA 25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPERDAL CONSTA 25 MG užívat
  • Jak se přípravek RISPERDAL CONSTA 25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISPERDAL CONSTA 25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISPERDAL CONSTA 25 MG