.

Příbalový leták RISPERDAL CONSTA 50 MG – INJ PSU LQF 50MG ALARIS

Při užití léčivého přípravku RISPERDAL CONSTA 50 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISPERDAL CONSTA 50 MG naleznete

  • Co je přípravek RISPERDAL CONSTA 50 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPERDAL CONSTA 50 MG užívat
  • Jak se přípravek RISPERDAL CONSTA 50 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISPERDAL CONSTA 50 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISPERDAL CONSTA 50 MG