.

Příbalový leták RISPERIDON ORION 1 MG/ ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK – POR SOL 1X60ML/60MG

Při užití léčivého přípravku RISPERIDON ORION 1 MG/ ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISPERIDON ORION 1 MG/ ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK naleznete

  • Co je přípravek RISPERIDON ORION 1 MG/ ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPERIDON ORION 1 MG/ ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK užívat
  • Jak se přípravek RISPERIDON ORION 1 MG/ ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISPERIDON ORION 1 MG/ ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISPERIDON ORION 1 MG/ ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK