.

Příbalový leták RISPERIDON ORION 3 MG – POR TBL FLM 60X3MG

Při užití léčivého přípravku RISPERIDON ORION 3 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISPERIDON ORION 3 MG naleznete

  • Co je přípravek RISPERIDON ORION 3 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPERIDON ORION 3 MG užívat
  • Jak se přípravek RISPERIDON ORION 3 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISPERIDON ORION 3 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISPERIDON ORION 3 MG