.

Příbalový leták RISPERIDON VIPHARM 1 MG – POR TBL FLM 60X1MG

Při užití léčivého přípravku RISPERIDON VIPHARM 1 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISPERIDON VIPHARM 1 MG naleznete

  • Co je přípravek RISPERIDON VIPHARM 1 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPERIDON VIPHARM 1 MG užívat
  • Jak se přípravek RISPERIDON VIPHARM 1 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISPERIDON VIPHARM 1 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISPERIDON VIPHARM 1 MG