.

Příbalový leták RISPERIDON VIPHARM 2 MG – POR TBL FLM 20X2MG

Při užití léčivého přípravku RISPERIDON VIPHARM 2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISPERIDON VIPHARM 2 MG naleznete

  • Co je přípravek RISPERIDON VIPHARM 2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISPERIDON VIPHARM 2 MG užívat
  • Jak se přípravek RISPERIDON VIPHARM 2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISPERIDON VIPHARM 2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISPERIDON VIPHARM 2 MG