.

Příbalový leták RISTABEN 100MG – POR TBL FLM 98X100MG

Při užití léčivého přípravku RISTABEN 100MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISTABEN 100MG naleznete

  • Co je přípravek RISTABEN 100MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISTABEN 100MG užívat
  • Jak se přípravek RISTABEN 100MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISTABEN 100MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISTABEN 100MG