.

Příbalový leták RISTFOR 50 MG/1000 MG – POR TBL FLM 196X50MG/1000MG

Při užití léčivého přípravku RISTFOR 50 MG/1000 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISTFOR 50 MG/1000 MG naleznete

  • Co je přípravek RISTFOR 50 MG/1000 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISTFOR 50 MG/1000 MG užívat
  • Jak se přípravek RISTFOR 50 MG/1000 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISTFOR 50 MG/1000 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISTFOR 50 MG/1000 MG