.

Příbalový leták RISTFOR 50 MG/850 MG – POR TBL FLM 168X50MG/850MG

Při užití léčivého přípravku RISTFOR 50 MG/850 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RISTFOR 50 MG/850 MG naleznete

  • Co je přípravek RISTFOR 50 MG/850 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RISTFOR 50 MG/850 MG užívat
  • Jak se přípravek RISTFOR 50 MG/850 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RISTFOR 50 MG/850 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RISTFOR 50 MG/850 MG