.

Příbalový leták RITALIN – POR TBL NOB 30X10MG

Při užití léčivého přípravku RITALIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RITALIN naleznete

  • Co je přípravek RITALIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RITALIN užívat
  • Jak se přípravek RITALIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RITALIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RITALIN