.

Příbalový leták RIVASTIGMIN ACTAVIS 3 MG – POR CPS DUR 250X3MG

Při užití léčivého přípravku RIVASTIGMIN ACTAVIS 3 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIVASTIGMIN ACTAVIS 3 MG naleznete

  • Co je přípravek RIVASTIGMIN ACTAVIS 3 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIVASTIGMIN ACTAVIS 3 MG užívat
  • Jak se přípravek RIVASTIGMIN ACTAVIS 3 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIVASTIGMIN ACTAVIS 3 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIVASTIGMIN ACTAVIS 3 MG