.

Příbalový leták RIVASTIGMIN ACTAVIS 4.6 MG/24 H – DRM EMP TDR 90X7.17MG

Při užití léčivého přípravku RIVASTIGMIN ACTAVIS 4.6 MG/24 H si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIVASTIGMIN ACTAVIS 4.6 MG/24 H naleznete

  • Co je přípravek RIVASTIGMIN ACTAVIS 4.6 MG/24 H a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIVASTIGMIN ACTAVIS 4.6 MG/24 H užívat
  • Jak se přípravek RIVASTIGMIN ACTAVIS 4.6 MG/24 H užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIVASTIGMIN ACTAVIS 4.6 MG/24 H uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIVASTIGMIN ACTAVIS 4.6 MG/24 H