.

Příbalový leták RIVASTIGMIN APOTEX 4.6 MG/24 H TRANSDERMďż˝LNďż˝ Nďż˝PLAST – DRM EMP TDR 90X9MG

Při užití léčivého přípravku RIVASTIGMIN APOTEX 4.6 MG/24 H TRANSDERMďż˝LNďż˝ Nďż˝PLAST si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIVASTIGMIN APOTEX 4.6 MG/24 H TRANSDERMďż˝LNďż˝ Nďż˝PLAST naleznete

  • Co je přípravek RIVASTIGMIN APOTEX 4.6 MG/24 H TRANSDERMďż˝LNďż˝ Nďż˝PLAST a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIVASTIGMIN APOTEX 4.6 MG/24 H TRANSDERMďż˝LNďż˝ Nďż˝PLAST užívat
  • Jak se přípravek RIVASTIGMIN APOTEX 4.6 MG/24 H TRANSDERMďż˝LNďż˝ Nďż˝PLAST užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIVASTIGMIN APOTEX 4.6 MG/24 H TRANSDERMďż˝LNďż˝ Nďż˝PLAST uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIVASTIGMIN APOTEX 4.6 MG/24 H TRANSDERMďż˝LNďż˝ Nďż˝PLAST