.

Příbalový leták RIVASTIGMIN ORION 3 MG – POR CPS DUR 28X3MG

Při užití léčivého přípravku RIVASTIGMIN ORION 3 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIVASTIGMIN ORION 3 MG naleznete

  • Co je přípravek RIVASTIGMIN ORION 3 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIVASTIGMIN ORION 3 MG užívat
  • Jak se přípravek RIVASTIGMIN ORION 3 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIVASTIGMIN ORION 3 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIVASTIGMIN ORION 3 MG